Antwoord coalitie op de campagne

RE: #IKKIES

News
February 27, 2018

Re: #IkKies - Antwoord coalitie op de campagne

Heb je ook meegedaan met de #IkKies campagne? Dan heb je vast ook antwoord gekregen van de VVD en D66. Helaas hebben CDA en ChristenUnie niets van zich laten horen, maar hierbij geven we een reactie op de VVD en D66 mails.

VVD
De VVD geeft aan dat ze willen dat de abortuspil ook beschikbaar is bij de huisarts: ‘De VVD had graag gezien dat de abortuspil – onder dezelfde voorwaarden als bij de abortuskliniek – ook verkrijgbaar was geworden bij de huisarts.’ Helaas hebben ze deze wens laten varen om tot een regeerakkoord te komen.

Vervolgens geven ze aan dat het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel van toenmalig minister Schippers negatief was. Zelf zijn wij daar blij mee, want dat voorstel van minister Schippers zou toegang tot de abortuspil helemaal niet makkelijker maken. Iedere huisarts zou dan apart een vergunning moeten aanvragen, ook voor een overtijdbehandeling, terwijl een overtijdbehandeling nu wettelijk gezien door iedere arts mag worden uitgevoerd. Dit wordt op dit moment alleen tegengehouden door de Inspectie van Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De VVD zegt zelf dat ‘naar verwachting slechts een beperkte groep huisartsen van deze mogelijkheid gebruik zal maken’. Inderdaad, dat is ook niet zo vreemd als je nagaat hoe veel werk het voor een huisarts is om een vergunning aan te vragen.

Ook stelt de VVD dat '45% van de ongewenst zwangere vrouwen zich direct richt tot een kliniek of ziekenhuis'. Maar hoe zit het dan met de overige meerderheid die wel naar de huisarts gaat en niet geholpen kan worden? Daarover, en over een nieuw voorstel, zegt de VVD in haar mail niets.

D66
Bij D66 hebben ze gelukkig wel begrepen dat het wetsvoorstel van minister Schippers niet goed is. Ze geven aan dat het voorstel inderdaad tot onnodige bureaucratie voor huisartsen zou leiden. Helaas gaan ze niet in op ons alternatieve voorstel. Wanneer de abortuspil uit het wetboek van strafrecht zou worden gehaald, hoeft de huisarts er namelijk geen vergunning voor te hebben. Dat betekent minder papierwerk en dus meer huisartsen die de abortuspil in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen voorschrijven.

Vooral de laatste zin van de reactie van D66 is zorgelijk: ‘De abortuspil blijft wel gewoon beschikbaar via de abortusklinieken.’ Nu er namelijk nog maar 8 van de voorheen 15 klinieken in Nederland open zijn, worden de wachtlijsten hiervoor steeds langer. Sommige klinieken gaan nu al op zaterdag open om aan de vraag te kunnen voldoen. Een abortuspil mag je in Nederland maar tot 9 weken zwangerschapsduur gebruiken. Door de wachtlijsten bestaat het risico dat je moet wachten tot na 9 weken zwangerschapsduur en je dan niet meer in aanmerking komt voor de abortuspil. De beschikbaarheid via de abortuskliniek is dus niet meer zo ‘gewoon’ als D66 stelt en we hadden graag van ze gehoord wat zij hier aan gaan doen.

CDA en Christen Unie dan?
Aan de zijde van CDA en Christen Unie is het opvallend stil. Wij vermoeden echter dan Gert-Jan Seegers, fractievoorzitter van de Christen Unie, het niet met ons eens is. Dit weekend was hij namelijk nog aanwezig bij de ‘Mars voor het Leven’; een manifestatie op het Malieveld van mensen die geheel tegen abortus zijn. De argumenten die tijdens die manifestatie gebruikt werden, zijn overigens niet gebaseerd op feiten.

Nu verder
Het is duidelijk dat er meer actie moet komen om te zorgen dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar wordt en bovendien om te zorgen dat de abortuszorg in Nederland toegankelijk blijft. Steun daarom de petitie om de abortuspil uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Blijf hem delen en ondertekenen! Want jij wil toch ook zelf kunnen kiezen of je zwanger blijft of niet?