Politieke Sekswijzer biedt jongeren inzicht in keuzes over seks en seksualiteit   

Politieke Sekswijzer biedt jongeren inzicht in keuzes over seks en seksualiteit   


February 12, 2021

Politieke Sekswijzer biedt jongeren inzicht in keuzes over seks en seksualiteit   

Seks, relaties en intimiteit zijn belangrijk én politiek. Met de Sekswijzer kunnen jongeren hun eigen opvattingen hierover vergelijken met die van 11 politieke partijen aan de hand van 15 stellingen. Zo kunnen jongeren tijdens de verkiezingen op 17 maart gericht hun stem laten horen over voor hen belangrijke onderwerpen. Deze stemwijzer wordt op vrijdag 12 februari, twee dagen voor Valentijnsdag, gelanceerd op www.politiekesekswijzer.nl en is ontwikkeld door Rutgers, Aidsfonds - Soa Aids Nederland, Amref Flying Doctors en CHOICE for Youth and Sexuality. 

 

In de Sekswijzer is er onder meer aandacht voor abortus. Een uiterst actueel onderwerp gezien de recente ontwikkelingen in Argentinië en Polen, en Nederland. Moet de overheid de verplichte wachttijd van 5 dagen uit de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) schrappen? Daarvoor in de plaats kunnen ook vrijwillige wachttijden komen waarover vrouwen zelf met hun zorgverlener beslissen. VVD, D66 en PvdA staan hier achter, de Christelijke partijen en de SP niet. 

Actieplan Seksueel Geweld 

Een andere stelling in de Sekswijzer luidt of er een nationaal actieplan Seksueel Geweld moet komen voor de preventie ervan. Alle politieke partijen steunen dit plan. Seksueel geweld komt nog erg vaak voor. Meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft hier weleens mee te maken gehad. Vaak met levenslange psychische en maatschappelijke schade als gevolg. 

Meisjesbesnijdenissen en kindhuwelijken  

In de Sekswijzer staat ook de stelling of Nederland zich moet houden aan internationale financiële afspraken over ontwikkelingssamenwerking. Alleen de VVD vindt dat niet nodig. Juist in coronatijd is dit een belangrijk onderwerp. Jaarlijks worden ruim 4 miljoen meisjes besneden en 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt. Het komende jaar zullen er door corona nog zo’n 2 miljoen extra meisjes worden besneden en 13 miljoen kindhuwelijken niet worden voorkomen.

Gratis testen op hiv en soa’s 

Ook wordt in de Politieke Sekswijzer jongeren gevraagd of het testen op hiv- en soa’s voor iedereen gratis mogelijk moet zijn. Dit is nu niet het geval. Bij de GGD is het gratis maar daar kan lang niet iedereen terecht. Bij de huisarts valt het testen onder je eigen risico. CDA, VVD en SGP willen niet dat testen gratis wordt. Volgens hen geldt hierbij de eigen verantwoordelijkheid. Ook krijgen jongeren in de sekswijzer de vraag of PrEP, een pil die voorkomt dat je hiv krijgt, gratis beschikbaar moet zijn. PrEP kan zorgkosten besparen, maar de pil is nu alleen verkrijgbaar voor mensen met een hoog risico op hiv. GroenLinks, PvdA. SP, Bij1 en PvdD steunen dit idee.

Seks moet kunnen tijdens lockdown  

Er komen een aantal opmerkelijke zaken uit de Sekswijzer. Zo vinden alle politieke partijen dat singles ondanks de strenge lockdown toch seks moeten kunnen hebben en vindt ook de SGP dat alle scholen aandacht moeten besteden aan positieve kanten van seks, relaties en liefde. 

Seks en seksualiteit op de kaart  

Met de Sekswijzer willen de afzenders het onderwerp seks en seksualiteit, zowel nationaal als internationaal, bij jongeren en de politiek nog beter op de kaart zetten. Voor de Sekswijzer zijn alle politie ke partijen uitgenodigd die naar verwachting minimaal één zetel halen tijdens de verkiezingen. VVD, CDA, D66, PvdA, Groenlinks, SP, ChristenUnie, PvdD, SGP, 50+ en Bij1 hebben op de uitnodiging gereageerd. De stellingen zijn onder meer geselecteerd op basis van wat jongeren belangrijk vinden en raken actuele onderwerpen als corona, abortus en soa-tests.    

 

Beeldmateriaal over de sekswijzer is beschikbaar op http://bit.ly/sekswijzer2021

 

Contact: Johan Vlasblom - 06 28 6969 85 - johanbigeasy@gmail.com